Procedura zwrotu towaru w 5 krokach

1. Zapoznaj się z zasadami zwrotu towarów (patrz poniżej).

2. Pobierz i wypełnij – link do formularza (https://coffeecups.com.pl/formularz%20zwrotu-sklep%20www.pdf). Pamiętaj, że zamieszczone w nim informacje pozwolą nam zidentyfikować Twoje zamówienie i sprawnie obsłużyć zwrot.

3. Dobrze spakuj towar, który chcesz zwrócić. Ważne aby dobrze zabezpieczyć przesyłkę na czas transportu. Pamiętaj, że sprzedawca nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia w transporcie. W miarę możliwości zwróć produkt w oryginalnym opakowaniu. Pamiętaj aby do przesyłki dołączyć wypełniony formularz zwrotu.

4. Odeślij przesyłkę na adres sprzedawcy: COFFEECUPS ul. Belgijska 6, 55-220 Jelcz-Laskowice. Towar odsyłasz do Sprzedawcy na własny koszt i odpowiedzialność. Sugerujemy korzystanie z przesyłek kurierskich.

5. Oczekuj na zwrot środków. Środki przelewamy w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki z towarem kwalifikującym się do zwrotu. (Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Pamiętaj, że Sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszt dostarczenia towaru do konsumenta tylko do wysokości wyznaczonej przez najtańszy sposób dostarczenia dostępny w sklepie dla danego towaru.

Zasady zwrotu zakupionych towarów

W związku z odstąpieniem od umowy konsument ma możliwość zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym coffeecups.com.pl w ciągu 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny nawet wtedy, gdy towar jest zgodny z zamówieniem. W celu uzyskania możliwości zwrotu towaru wystarczy w ciągu 14 dni od jego otrzymania poinformować sklep coffeecups.com.pl o fakcie odstąpieniu od umowy. 14 dniowy okres w którym konsument może odstąpić od umowy rozpoczyna się w chwili otrzymania towaru przez kupującego lub osobę przez niego wskazaną. Informację o fakcie odstąpienia od umowy wystarczy wysłać na adres mailowy hello@ coffeecups.com.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeśli konsument odstąpił od umowy, powinien w ciągu 14 dni zwrócić towar do sklepu. sprzedawca z kolei ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszt związany bezpośrednio ze zwrotem towaru czyli koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi konsument.

Przed dokonaniem zwrotu można odpakować zamówiony towar i sprawdzić jego cechy użytkowe, należy jednak pamiętać, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Jeśli wartość zwracanego towaru została zmniejszona w wyniku np. zużycia sprzedawca ma prawo pomniejszyć zwracaną sumę proporcjonalnie do spadku wartości towaru.